gry integracyjne

Kiedy przydają się gry integracyjne?

Gry integracyjne pełnią bardzo ważną rolę w procesie wychowania i opieki nad dziećmi. Ich celem jest zintegrowanie nieznanych sobie dzieci, czyli połączyć grupę rówieśniczą. Wprowadzanie tego typu zabaw pozwala urozmaicić zajęcia i zwiększyć ich atrakcyjność w oczach uczestników. Często wykorzystywane są w placówkach oświatowych, szczególnie przedszkolach oraz szkołach, ale znajdują także zastosowanie w czasie wyjazdów integracyjnych czy kolonijnych. odpowiednio dopasowane ćwiczenia i aktywności pozwalają przełamać początkową nieśmiałość dzieci, istniejące pomiędzy nimi bariery i ułatwić im wspólne poznawanie.

Gry integracyjne — poznawanie poprzez zabawę

Integracja poprzez zabawę to świetny sposób, aby wprowadzić dzieci w grupę rówieśniczą i ułatwić im zapoznawanie się. Odpowiednio dobrane zabawy umożliwiają przełamywanie lęków i barier, które utrudniają otwarcie się w grupie i zawieranie znajomości. Zabawy mają na celu budowanie otwartości, zrozumienia, a także pomagają kształtować prawidłowe postawy społeczne. Poprzez zabawę dzieci eksplorują nowe otoczenie, przełamują początkowe onieśmielenie. W związku z tym gry integracyjne (dostępne na Eduksięgarni) stosowane są przede wszystkim na początku roku szkolnego w nowych grupach szkolnych, kolonijnych ośrodkach leczniczych i terapeutycznych, ale również w trakcie imprez okolicznościowych. Aby zapewnić najmłodszym jak najlepszą rozrywkę, podczas prywatnych przyjęć lub imprez masowych działają animatorzy, którzy swoim doświadczeniem i postawą zachęcają dzieci do aktywności. Przygotowują też zabawy dostosowane do odpowiednich grup wiekowych, tak aby były ciekawe dla uczestników zabawy. Można też wykorzystać różnego rodzaju książki i podręczniki, które zawierają gotowe scenariusze gier i zabaw integracyjnych. Są to ciekawe propozycje, które sprawdzają się w odniesieniu do konkretnych grup dzieci. Wiele z takich książek uwzględnia również tematy związane z angażowaniem dzieci nieśmiałych czy nadaktywnych, a także wiele innych wskazówek, które można wykorzystać podczas zabawy. Mimo doświadczenia czy kwalifikacji osoby prowadzącej zabawę integracyjną często pojawiają się sytuacje trudne, które wymagają adekwatnej reakcji ze strony prowadzącego. W związku z tym niezwykle ważne są cechy osoby prowadzącej zabawę: empatia, otwartość, a także szybkie reagowanie.

Kiedy warto wykorzystać gry integracyjne?

Gry integracyjne znajdują przede wszystkim zastosowanie, kiedy mamy do czynienia z nową grupą osób, które wzajemnie się nie znają lub kontakt miedzy nimi jest słaby. W związku z tym mają szczególne znaczenie w sytuacjach takich jak:

– początek roku, kiedy dzieci klimatyzują się, poznają nowe otoczenie i rówieśników,

– w czasie wyjazdów np. kolonii, półkolonii i zielonych szkół,

– w trakcie imprez okolicznościowych odbywających się w szkołach i przedszkolach lub imprez rodzinnych, w których bierze udział większa grupa dzieci,

– próba ośmielenia dzieci wycofanych, zalęknionych lub jako sposób na aktywizację grupy poprzez zachęcanie do wykonywania różnych działań,

– jako próba wzbogacenia codziennych zajęć, metoda na aktywizację grupy.

Podsumowując, gry integracyjne mogą być świetnym rozwiązaniem pod warunkiem, że zostaną spełnione określone warunki. Po pierwsze rodzaj zabawy powinien być dostosowany do wieku i możliwości dziecka, a także forma zabawy powinna być atrakcyjna i ciekawa dla uczestników. Osoba prowadząca zajęcia powinna być empatyczna i otwarta na reakcje dzieci, a swoją postawą zachęcać do aktywności i udziału w zabawie.